Kto som
_

Katarína Zemková ukončila vzdelanie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, v odboroch história – výtvarná tvorba – muzeológia v roku 2001 diplomovou prácou pod vedením akademického sochára Viliama Lovišku.

Katarína je zapísaná v Zozname profesionálnych umelcov, ktorý vedie Fond na podporu umenia.

Počas štúdia bola vedená takými osobnosťami umeleckej obce, akými sú grafik  Igor Benca, spomínaný sochár Viliam Loviška, dizajnér Jozef Dobiš, maliar Jozef Jaňák, alebo akým bol akademický maliar Karol Baron, člen československej surrealistickej skupiny.

 • V roku 2000 úspešne participovala na medzinárodnom projekte s názvom Andy Warhol, fotografa a výtvarníka Daniela Brogyányiho.
 • Realizuje workshopy maľby pre deti aj dospelých, napr. na festivale Senecké leto 2016 (viac informácií na FB: Ateliér Katarína Zemková).
 • Pôvodné Katkine logo vytvoril v roku 2016 renomovaný typograf a grafik Karol Rosmány st.
 • Svoje umenie dokáže interpretovať aj vo forme maľby na stenu, najmä v komerčných priestoroch.
 • V roku 2018 odštartovala projekt so známym textárom, básnikom a esejistom Jánom Štrasserom, s názvom TOTO SOM…, kde vznikla unikátna symbióza básní a obrazov. Projekt bol prvýkrát odprezentovaný v Art Centre Synagóga v Trenčíne.
 • Kurátorské posudky autorke napísali uznávaná teoretička umenia, Prof. PhDr. Ľubomíra Fašangová, PhD., kurátorka Galérie M.A. Bazovského v Trenčíne PaedDr. Ela Porubänová a kunsthistorik, kurátor PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.
 • V roku 2019 vytvorila dizajn s enviro tematikou na polepy vozidiel PRESS spoločnosti Brantner Slovakia
 • V októbri 2022 sa stala členkou medzinárodného umeleckého združenia SINERGIART INT, so sídlom v Barcelone 
  https://sinergiart.com/katarina-zemkova-2/
 • Vydavateľstvo Perfekt vydalo knihu PRAVDY A SNY, v ktorej sa snúbi jej výtvarné umenie a reflexie herca, galeristu a kreatívneho producenta Ivana Matulíka. Knižku pokrstili 26. januára 2023 Kamil Peteraj a Milka Vášáryová. Zakúpiť si ju môžete v každom dobrom kníhkupectve. Je taktiež súčasťou knižných veľtrhov v Budapešti, Frankfurte nad Mohanom a v Londýne.
Ocenenia
_
 • V roku 2016 vytvorila slogan pre spoločnosť ISA a vyhrala finančnú cenu za obraz pre predaj produktu LVL0 (LEVEL ZERO)
 • V roku 2017 prevzala prestížne ocenenie Tvorivý čin roka, ktorý jej udelila Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Šali
 • V roku 2019 si prevzala ocenenie tvorby Plaketou Aničky Jurkovičovej, na divadelnom festivale pri príležitosti odovzdávania ceny Kvet Tálie.
 • V roku 2022 sa stala laureátkou prestížneho ocenenia Identifikačný kód Slovenska, ako súčasť svetového kultúrneho kódu, ktorú jej udelilo o. z. ARTEM s podporou Európskej akadémie vied a umení
 • Na medzinárodnej výstave Premio Internationale d´Arte San Crispino, v talianskom Porto Sant´Elpidio získala v roku 2022 Špeciálnu cenu medzinárodnej odbornej kritiky.