Zberatelia umeleckých diel sú vášniví ochrancovia kultúrneho dedičstva, ktorí obohacujú svoje životy a životy ostatných tým, že si vyberajú a zhromažďujú unikátne kúsky umeleckého vyjadrenia. Ich záujem o rôznorodé diela prispieva k pestrosti a bohatstvu umeleckého sveta. Zberatelia nielenže podporujú umelcov, ale aj zabezpečujú, že tieto umelecké skvosty budú mať miesto v histórii a budú prenášané ďalej. Ich oddanosť umeniu prispieva k zachovávaniu kultúrnej identity a poskytuje zdroj inšpirácie pre budúce generácie. Ďakujem vám!

Esencie II, 100x60, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Esencie II, 100x60, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Essences II, 100x60, 2023 NOT AVAILABLE
Tou cestou..., 100x100, 2024 NIE JE K DISPOZÍCII
Tou cestou..., 100x100, 2024 NIE JE K DISPOZÍCII
That way, 100x100, 2024 NOT AVAILABLE
Vôňa jarného rána., 100x70, 2024 NIE JE K DISPOZÍCII
Vôňa jarného rána., 100x70, 2024 NIE JE K DISPOZÍCII
The scent of a spring morning, 100x70, 2024 NOT AVAILABLE
Sunny, 80x100, 2021 NIE JE K DISPOZÍCII
Sunny, 80x100, 2021 NIE JE K DISPOZÍCII
Sunny, 80x100, 2021 NOT AVAILABLE
Potulky lesom, 90x60, 2024 NIE JE K DISPOZÍCII
Potulky lesom, 90x60, 2024 NIE JE K DISPOZÍCII
Wandering through the forest, 90x60, 2024 NOT AVAILABLE
Krásne naivné srdce, 80x80, 2021 NIE JE K DISPOZÍCII
Krásne naivné srdce, 80x80, 2021 NIE JE K DISPOZÍCII
Beautiful naive heart, 80x80, 2021 NOT AVAILABLE
Femme á Paris, 140x110, 2024 NIE JE K DISPOZÍCII
Femme á Paris, 140x110, 2024 NIE JE K DISPOZÍCII
Femme á Paris, 140x110, 2024 NOT AVAILABLE
Záhradná slávnosť II, 100x100, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Záhradná slávnosť II, 100x100, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Garden party II, 100x100, 2023 NOT AVAILABLE
Zimné impresie III, 110x120, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Zimné impresie III, 110x120, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Winter Impressions III, 110x120, 2023 NOT AVAILABLE
Ostrov nádeje, 100x90, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Ostrov nádeje, 100x90, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Island of hope, 100x90, 2023 NOT AVAILABLE
Dotyk raja, 140x220, 2023, NIE JE K DISPOZÍCII
Dotyk raja, 140x220, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Touch of Paradise, 140x220, 2023, NOT AVAILABLE
Cesta domov II, 90x100, 2021 NIE JE K DISPOZÍCII
Cesta domov II, 90x100, 2021 NIE JE K DISPOZÍCII
Way Home II, 90x100, 2021 NOT AVAILABLE
Mólo, 120x100, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Mólo, 120x100, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Jetty, 120x100, 2023 NOT AVAILABLE
Kisses under the Cherry Tree, 140x240, 2022 NOT AVAILABLE
Bozky pod čerešňou, 140x240, 2022 NIE JE K DISPOZÍCII
Kisses under the Cherry Tree, 140x240, 2022 NOT AVAILABLE
Kvitnúce v tyrkyse, 100x70, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Kvitnúce v tyrkyse, 100x70, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Blooming in Turquoise, 100x70, 2023 NOT AVAILABLE
Emócie v žltej, vizualizácia v priestore NIE JE K DISPOZÍCII
Emócie v žltej, vizualizácia v priestore NIE JE K DISPOZÍCII
Emotions in yellow, visualization in the Interior NOT AVAILABLE
Emócie v žltej, 120x140, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Emócie v žltej, 120x140, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Emotions in yellow, 120x140, 2023 NOT AVAILABLE
Pocta, 120x110, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Pocta, 120x110, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Honor, 120x110, 2023 NOT AVAILABLE
Stará tržnica, 90x180, 2022 NIE JE K DISPOZÍCII
Stará tržnica, 90x180, 2022 NIE JE K DISPOZÍCII
Old Market, 90x180, 2022 NOT AVAILABLE
Oáza pre mesto, 140x240, 2022 NIE JE K DISPOZÍCII
Oáza pre mesto, 140x240, 2022 NIE JE K DISPOZÍCII
Oasis for the city, 140x240, 2022 NOT AVAILABLE
Na hojdačke.., 70x100, 2021 NIE JE K DISPOZÍCII
Na hojdačke.., 70x100, 2021 NIE JE K DISPOZÍCII
On the swing.., 70x100, 2021 NOT AVAILABLE
Speváčik, 100x100, 2020 NIE JE K DISPOZÍCII
Speváčik, 100x100, 2020 NIE JE K DISPOZÍCII
Little singer, 100x100, 2020 NOT AVAILABLE
Začítaný, 90x100, 2019 NIE JE K DISPOZÍCII
Začítaný, 90x100, 2019 NIE JE K DISPOZÍCII
Engrossed, 90x100, 2019 NOT AVAILABLE
aMOOORE mioo, 80x70, 2020 NIE JE K DISPOZÍCII
aMOOORE mioo, 80x70, 2020 NOT AVAILABLE
V rose ukryté, 100x100, 2020 NIE JE K DISPOZÍCII
Hidden in the Dew, 100x100, 2020 NOT AVAILABLE
Nový deň, 100x100, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
Nový deň, 100x100, 2023 NIE JE K DISPOZÍCII
New day, 100x100, 2023 NOT AVAILABLE
V objatí II, 100x70, 2022 NIE JE K DISPOZÍCII
V objatí II, 100x70, 2022 NIE JE K DISPOZÍCII
In Embrace II, 100x70, 2022 NOT AVAILABLE
Hireth, 100x120, 2022 NIE JE K DISPOZÍCII
Hireth, 100x120, 2022 NIE JE K DISPOZÍCII
Hireth, 100x120, 2022 NOT AVAILABLE
Plná radosti..., 90x100, 2022 NIE JE K DIPOZÍCII
Plná radosti..., 90x100, 2022 NIE JE K DIPOZÍCII
Full of Joy..., 90x100, 2022 NOT AVAILABLE
Z poľa II, 120x110, 2022 NIE JE K DISPOZÍCII
Z poľa II, 120x110, 2022 NIE JE K DISPOZÍCII
From the field II, 120x110, 2022 NOT AVAILABLE
Pod mesačným svitom, 100x90, 2021 NIE JE K DISPOZÍCII
Under Moonlight, 100x90, 2021 NOT AVAILABLE
Duša Fénixa.., 100x70, 2022 NIE JE K DISPOZÍCII
Soul of the Phoenix.., 100x70, 2022 NOT AVAILABLE