Moja lyrická výtvarná tvorba sa nesie v duchu vášne a hlbokých citov, čo ju robí nesmierne pôsobivou. Každý štetec a každá farba sa stávajú hlasmi, ktoré vyjadrujú tú najjemnejšiu stránku ľudskej existencie. Táto umelecká forma nám ponúka cestu do sveta snov a fantázie, kde krajinárske scenérie a intímne momenty spolu tancujú v harmónii. Romantická výtvarná tvorba nás navádza k objavovaniu krásy v každom detaile a podnecuje nás k hlbokému premýšľaniu nad silou lásky a emocionálnych väzieb.

Na druhej strane abstraktná výtvarná tvorba nám otvára brány do fascinujúceho sveta nekonečných možností a kreativity. Každý obraz sa stáva farebnou poéziou, ktorá oslovuje našu predstavivosť a vyvoláva hlboké emócie. Nezávislosť od konkrétnych foriem a tvarov umožňuje umeleckým dielam komunikovať cez hranice slov a prenášať esenciu autorského výrazu. Abstraktná tvorba nám ponúka jedinečný pohľad na svet, kde sloboda umelca vytvára záhadné a nekonečné priestory pre interpretáciu diváka.

Obklopená láskou.., 100x120, 2024
Obklopená láskou.., 100x120, 2024
Surrounded by love, 100x120, 2024
Prchavé sny, 100x90, 2024
Prchavé sny, 100x90, 2024
Fleeting dreams, 100x90, 2024
Lúčna serenáda, 100x90, 2024
Lúčna serenáda, 100x90, 2024
Meadow Serenade, 100x90, 2024
Lúčne kúzlo, 100x90, 2024
Lúčne kúzlo, 100x90, 2024
Meadow Magic, 100x90, 2024
Rovnodennosť, 100x70, 2024
Rovnodennosť, 100x70, 2024
Equinox, 100x70, 2024
Eufória, 120x220, 2024
Eufória, 120x220, 2024
Euphoria, 120x220, 2024
Stretnutie s oblakmi, 100x120, 2024
Stretnutie s oblakmi, 100x120, 2024
Meeting with the Clouds, 100x120, 2024
Krásny piatok, 100x70, 2024
Krásny piatok, 100x70, 2024
Beautiful Friday, 100x70, 2024
Only you.., 100x70, 2024
Only you.., 100x70, 2024
Only you.., 100x70, 2024
Only you.., VIZUALIZÁCIA V PRIESTORE
Only you.., VIZUALIZÁCIA V PRIESTORE
Only you.., VISUALIZATION
Eye candy, 100x100, 2024
Eye candy, 100x100, 2024
Eye candy, 100x100, 2024
Horizont nekonečna, 100x100, 2024
Horizont nekonečna, 100x100, 2024
The horizon of infinity, 100x100, 2024
Očarené zmysly, 100x120, 2024
Očarené zmysly, 100x120, 2024
Enchanted senses, 100x120, 2024
Čakanie na leto, 100x120, 2024
Čakanie na leto, 100x120, 2024
Waiting for summer, 100x120, 2024
Dvaja.., 100x70, 2024 REZERVOVANÝ
Dvaja.., 100x70, 2024 REZERVOVANÝ
The two of us, 100x70, 2024 RESERVED
Kráľovská modrá..., 100x90, 2024
Kráľovská modrá..., 100x90, 2024
Royal Blue, 100x90, 2024
Stratené okvetné lístky, 80x70, 2024
Stratené okvetné lístky, 80x70, 2024
The lost petals, 80x70, 2024
Cesta pútnika, 100x100, 2024
Cesta pútnika, 100x100, 2024
The way of the Pilgrim, 100x100, 2024
Running through my veins, 140x110, 2024
Running through my veins, 140x110, 2024
Running through my veins, 140x110, 2024
Slnečný karneval, 90x100, 2024
Slnečný karneval, 90x100, 2024
Sunny Parade, 90x100, 2024
Vítanie jari I, 90x90, 2024
Vítanie jari I, 90x90, 2024
Spring Welcome I, 90x90, 2024
Sen o Váhu, 120x200, 2023
Sen o Váhu, 120x200, 2023
Dream about Váh river, 120x200, 2023
Dedinka v údolí.., 110x140, 2023 REZERVOVANÝ
Dedinka v údolí.., 110x140, 2023 REZERVOVANÝ
Village in the Valley, 110x140, 2023 RESERVED
Lenivé popoludnie, 100x100, 2023
Lenivé popoludnie, 100x100, 2023
Lazy Afternoon, 100x100, 2023
Pred západom.., 100x120, 2023
Pred západom.., 100x120, 2023
Before Sunset, 100x120, 2023
Zimné impresie I, 100x120, 2023
Zimné impresie I, 100x120, 2023
Winter impressions, 100x120, 2023
Zlatý dážď, 100x100, v ráme 2019
Zlatý dážď, 100x100, v ráme 2019
Golden rain, 100x100, in frame, 2019
Lesom, 120x100, 2019
Lesom, 120x100, 2019
Through the forest, 120x100, 2019
Spomienky na Lisabon, 100x100, 2022
Spomienky na Lisabon, 100x100, 2022
Memories of Lisbon, 100x100, 2022
Spomienky na Lisabon, DETAIL
Spomienky na Lisabon, DETAIL
Memories of Lisbon, DETAIL
Na lúke.., 100x100, 2022 NEPREDAJNÉ
In the Meadow.., 100x100, 2022 NOT FOR SALE
Zo strechy, 70x70, 2024
Zo strechy, 70x70, 2024
From the roof, 100x70, 2024
Prechádzka zimnou lúkou, 140x220, 2023
Prechádzka zimnou lúkou, 140x220, 2023
Winter Meadow Walk, 140x220, 2023
Think Pink, 100x70, 2024
Think Pink, 100x70, 2024
Think Pink, 100x70, 2024
Think Pink, VIZUALIZÁCIA V PRIESTORE
Think Pink, VIZUALIZÁCIA V PRIESTORE
Think Pink, VISUALIZATION
Equilibrium, 100x70, 2024
Equilibrium, 100x70, 2024
Equilibrium, 100x70, 2024
Sen o búrke, 100x100, 2024
Sen o búrke, 100x100, 2024
Dream of a storm, 100x100, 2024
Shiny mood, 90x100, 2023
Shiny mood, 90x100, 2023
Shiny mood, 90x100, 2023
Bez názvu, 100x90, 2023
Bez názvu, 100x90, 2023
No name, 100x90, 2023
Súvislosti, 100x70, 2023
Súvislosti, 100x70, 2023
Connections, 100x70, 2023
Chýbaš.., 100x70, 2023
Chýbaš.., 100x70, 2023
Missing you.., 100x70, 2023
V údolí, 100x70, 2023
V údolí, 100x70, 2023
In the walley, 100x70, 2023
Nebeská inšpirácia, 100x100, 2023
Nebeská inšpirácia, 100x100, 2023
Heavenly inspiration, 100x100, 2023
Klenot mora, 100x70, komb. technika, 2023
Klenot mora, 100x70, komb. technika, 2023
Jewel of the Sea, 100x70, 2023
Sladká ako citrón, 100x100, 2023
Sladká ako citrón, 100x100, 2023
Sweet as lemon, 100x100, 2023
Kompozícia v ružovom, 120x100, 2023
Kompozícia v ružovom, 120x100, 2023
Composition in Pink, 120x100, 2023
Deep shine, 100x70, 2023
Deep shine, 100x70, 2023
Deep shine, 100x70, 2023
A ľady praskajú..., 100x100, 2023
A ľady praskajú..., 100x100, 2023
And the ice cracks, 100x100, 2023
Čerstvý vzduch, 100x70, 2022
Fresh Air, 100x70, 2022
Aká je farba tvojej duše..? 200x215, 2023
Aká je farba tvojej duše..? 200x215, 2023
What´s the color of your soul? 200x215, 2023
Stále neviem..., 80x70, komb. technika, 2023
Stále neviem..., 80x70, komb. technika, 2023
I still don´t know..., 80x70, 2023
Lúčmi rozohrané, 100x70, 2022
Lúčmi rozohrané, 100x70, 2022
Illuminated by Rays, 100x70, 2022
Jarné impresie, 100x100, 2022
Jarné impresie, 100x100, 2022
Spring impressions, 100x100, 2022
Brána do sveta fantázie, 120x100, 2023
Brána do sveta fantázie, 120x100, 2023
Gateway to the World of Fantasy, 120x100, 2023
Kde moja duša dýcha, 60x70, 2022
Kde moja duša dýcha, 60x70, 2022
Where my soul breathes, 60x70, 2022
Vo víre mesta II, 100x120, 2022
In the Whirl of the City II, 100x120, 2022
Vo víre mesta I, 100x100, komb. technika, 2022
In the Whirl of the City I, 100x100, 2022
Kompozícia vášne IV, 120x110, 2022
Kompozícia vášne IV, 120x110, 2022
Composition of passion IV, 120x110, 2022
Vyvieranie, 100x70, 2022
Surging, 100x70, 2022
Októbrové impresie, 100x90, 2021
Októbrové impresie, 100x90, 2021
October impressions, 100x90, 2021
Moment šťastia, 100x100, 2022
Moment šťastia, 100x100, 2022
Moment of happiness, 100x100, 2022
Kde sa rodia svetlušky, 80x60, 2020
Kde sa rodia svetlušky, 80x60, 2020
Where fireflies are born, 80x60, 2020
Pri mori II, 60x70, 2020
Pri mori II, 60x70, 2020
At the Sea II, 60x70, 2020
Pokojným pobrežím, 60x70, 2019
Pokojným pobrežím, 60x70, 2019
Tranquil Shoreline, 60x70, 2019
Volanie lúky II, 70x70, 2022
Volanie lúky II, 70x70, 2022
Call of the Meadow II, 70x70, 2022
Kompozícia vášne I, 120x110, 2022
Kompozícia vášne I, 120x110, 2022
Composition of passion IV, 120x110, 2022
Slnkom vysnívané, 100x90, 2021
Slnkom vysnívané, 100x90, 2021
Dreamed by the Sun, 100x90, 2021
Sunrise, 100x90, 2021
Sunrise, 100x90, 2021
Sunrise, 100x90, 2021
Srdcom pošepnuté.., 120x100, 2021
Srdcom pošepnuté.., 120x100, 2021
Heartwhispered..., 120x100, 2021
Stratené hviezdy, 100x90, 2021
Stratené hviezdy, 100x90, 2021
Lost stars, 100x90, 2021
Krajina, 70x80, 2020
Krajina, 70x80, 2020
Country, 70x80, 2020
V mojej bubline, 90x80, 2020
V mojej bubline, 90x80, 2020
In my bubble, 90x80, 2020
Lila, 100x100, 2020
Lila, 100x100, 2020
Lila, 100x100, 2020
Pokojná myseľ II, 80x100, 2020
Pokojná myseľ II, 80x100, 2020
Peaceful mind II, 80x100, 2020
Uvoľnenie, 100x120, 2020
Uvoľnenie, 100x120, 2020
Relaxation, 100x120, 2020
Kvapky slnka, 70x60, 2019
Kvapky slnka, 70x60, 2019
Sun drops, 70x60, 2019
Maľované letom, 50x50, 2020
Maľované letom, 50x50, 2020
Painted by Summer, 50x50, 2020
Zasiata nádej, 70x70, 2022
Zasiata nádej, 70x70, 2022
Seeded hope, 70x70, 2022