Moja lyrická výtvarná tvorba sa nesie v duchu vášne a hlbokých citov, čo ju robí nesmierne pôsobivou. Každý štetec a každá farba sa stávajú hlasmi, ktoré vyjadrujú tú najjemnejšiu stránku ľudskej existencie. Táto umelecká forma nám ponúka cestu do sveta snov a fantázie, kde krajinárske scenérie a intímne momenty spolu tancujú v harmónii. Romantická výtvarná tvorba nás navádza k objavovaniu krásy v každom detaile a podnecuje nás k hlbokému premýšľaniu nad silou lásky a emocionálnych väzieb.

Na druhej strane abstraktná výtvarná tvorba nám otvára brány do fascinujúceho sveta nekonečných možností a kreativity. Každý obraz sa stáva farebnou poéziou, ktorá oslovuje našu predstavivosť a vyvoláva hlboké emócie. Nezávislosť od konkrétnych foriem a tvarov umožňuje umeleckým dielam komunikovať cez hranice slov a prenášať esenciu autorského výrazu. Abstraktná tvorba nám ponúka jedinečný pohľad na svet, kde sloboda umelca vytvára záhadné a nekonečné priestory pre interpretáciu diváka.

Pre dušu.., 100x90, 2024
Pre dušu.., 100x90, 2024
For the soul, 100x90, 2024
Potulky lesom, 90x60, 2024
Potulky lesom, 90x60, 2024
Wandering through the forest, 90x60, 2024
Záblesk večnosti, 100x90, 2024
Záblesk večnosti, 100x90, 2024
The flash of eternity, 100x90, 2024
Vítanie jari I, 90x90, 2024
Vítanie jari I, 90x90, 2024
Spring Welcome I, 90x90, 2024
Vítanie jari II, 90x90, 2024
Vítanie jari II, 90x90, 2024
Spring Welcome II, 90x90, 2024
Sen o Váhu, 120x200, 2023
Sen o Váhu, 120x200, 2023
Dream about Váh river, 120x200, 2023
Sen o lete, 90x90, 2024
Sen o lete, 90x90, 2024
Dream of Summer, 90x90, 2024
Odznova..., 140x220, 2024
Odznova..., 140x220, 2024
Again..., 140x220, 2024
Dedinka v údolí.., 110x140, 2023
Dedinka v údolí.., 110x140, 2023
Village in the Valley, 110x140, 2023
Lenivé popoludnie, 100x100, 2023
Lenivé popoludnie, 100x100, 2023
Lazy Afternoon, 100x100, 2023
Esencie II, 100x60, 2023
Esencie II, 100x60, 2023
Essences II, 100x60, 2023
Pred západom.., 100x120, 2023
Pred západom.., 100x120, 2023
Before Sunset, 100x120, 2023
Zimné impresie I, 100x120, 2023
Zimné impresie I, 100x120, 2023
Winter impressions, 100x120, 2023
Zlatý dážď, 100x100, v ráme 2019
Zlatý dážď, 100x100, v ráme 2019
Golden rain, 100x100, in frame, 2019
Lesom, 120x100, 2019
Lesom, 120x100, 2019
Through the forest, 120x100, 2019
Spomienky na Lisabon, 100x100, 2022
Spomienky na Lisabon, 100x100, 2022
Memories of Lisbon, 100x100, 2022
Spomienky na Lisabon, DETAIL
Spomienky na Lisabon, DETAIL
Memories of Lisbon, DETAIL
Na lúke.., 100x100, 2022 NEPREDAJNÉ
In the Meadow.., 100x100, 2022 NOT FOR SALE
Zrkadlenie jazera, 100x70, 2024
Zrkadlenie jazera, 100x70, 2024
Reflection of the lake, 100x70, 2024
Zo strechy, 70x70, 2024
Zo strechy, 70x70, 2024
From the roof, 100x70, 2024
Prechádzka zimnou lúkou, 140x220, 2023
Prechádzka zimnou lúkou, 140x220, 2023
Winter Meadow Walk, 140x220, 2023
Think Pink, 100x70, 2024
Think Pink, 100x70, 2024
Think Pink, 100x70, 2024
Equilibrium, 100x70, 2024
Equilibrium, 100x70, 2024
Equilibrium, 100x70, 2024
Today, 110x120, 2024
Today, 110x120, 2024
Today, 110x120, 2024
Sen o búrke, 100x100, 2024
Sen o búrke, 100x100, 2024
Dream of a storm, 100x100, 2024
Shiny mood, 90x100, 2023
Shiny mood, 90x100, 2023
Shiny mood, 90x100, 2023
Sonda do duše, 100x100, 2023
Sonda do duše, 100x100, 2023
Probe into the soul, 100x100, 2023
Bez názvu, 100x90, 2023
Bez názvu, 100x90, 2023
No name, 100x90, 2023
Súvislosti, 100x70, 2023
Súvislosti, 100x70, 2023
Connections, 100x70, 2023
Krajina pri rieke, 100x90, 2021
Krajina pri rieke, 100x90, 2021
Landscape by the River, 100x90, 2021
Krajina pri rieke, VIZUALIZÁCIA V PRIESTORE
Krajina pri rieke, VIZUALIZÁCIA V PRIESTORE
Landscape by the River, VISUALIZATION
Za slnkom..., 100x70, 2023
Za slnkom..., 100x70, 2023
Behind the Sun..., 100x70, 2023
Chýbaš.., 100x70, 2023
Chýbaš.., 100x70, 2023
Missing you.., 100x70, 2023
V údolí, 100x70, 2023
V údolí, 100x70, 2023
In the walley, 100x70, 2023
Nebeská inšpirácia, 100x100, 2023
Nebeská inšpirácia, 100x100, 2023
Heavenly inspiration, 100x100, 2023
Klenot mora, 100x70, komb. technika, 2023
Klenot mora, 100x70, komb. technika, 2023
Jewel of the Sea, 100x70, 2023
Sladká ako citrón, 100x100, 2023
Sladká ako citrón, 100x100, 2023
Sweet as lemon, 100x100, 2023
Kompozícia v ružovom, 120x100, 2023
Kompozícia v ružovom, 120x100, 2023
Composition in Pink, 120x100, 2023
Deep shine, 100x70, 2023
Deep shine, 100x70, 2023
Deep shine, 100x70, 2023
A ľady praskajú..., 100x100, 2023
A ľady praskajú..., 100x100, 2023
And the ice cracks, 100x100, 2023
Čerstvý vzduch, 100x70, 2022
Fresh Air, 100x70, 2022
Cesta pútnika, 100x100, 2023
Cesta pútnika, 100x100, 2023
The way of the pilgrim, 100x100, 2023
Aká je farba vašej duše..? 200x215, 2023
Aká je farba vašej duše..? 200x215, 2023
What´s the color of your soul? 200x215, 2023
Stále neviem..., 80x70, komb. technika, 2023
Stále neviem..., 80x70, komb. technika, 2023
I still don´t know..., 80x70, 2023
Lúčmi rozohrané, 100x70, 2022
Lúčmi rozohrané, 100x70, 2022
Illuminated by Rays, 100x70, 2022
Jarné impresie, 100x100, 2022
Jarné impresie, 100x100, 2022
Spring impressions, 100x100, 2022
Brána do sveta fantázie, 120x100, 2023
Brána do sveta fantázie, 120x100, 2023
Gateway to the World of Fantasy, 120x100, 2023
Kde moja duša dýcha, 60x70, 2022
Kde moja duša dýcha, 60x70, 2022
Where my soul breathes, 60x70, 2022
Späť do reality, 60x70, 2022
Späť do reality, 60x70, 2022
Back to the reality, 60x70, 2022
Jarné impresie II, 100x70, 2022
Jarné impresie II, 100x70, 2022
Spring impressions II, 100x70, 2022
Vo víre mesta II, 100x120, 2022
In the Whirl of the City II, 100x120, 2022
Vo víre mesta I, 100x100, komb. technika, 2022
In the Whirl of the City I, 100x100, 2022
Kompozícia vášne IV, 120x110, 2022
Kompozícia vášne IV, 120x110, 2022
Composition of passion IV, 120x110, 2022
Vyvieranie, 100x70, 2022
Surging, 100x70, 2022
Čakanie na slnko.., 100x100, 2022
Waiting for the sun.., 100x100, 2022
Októbrové impresie, 100x90, 2021
Októbrové impresie, 100x90, 2021
October impressions, 100x90, 2021
Moment šťastia, 100x100, 2022
Moment šťastia, 100x100, 2022
Moment of happiness, 100x100, 2022
Kde sa rodia svetlušky, 80x60, 2020
Kde sa rodia svetlušky, 80x60, 2020
Where fireflies are born, 80x60, 2020
Krásne naivné srdce, 80x80, 2021
Beautiful naive heart, 80x80, 2021
Pri mori II, 60x70, 2020
Pri mori II, 60x70, 2020
At the Sea II, 60x70, 2020
Pokojným pobrežím, 60x70, 2019
Pokojným pobrežím, 60x70, 2019
Tranquil Shoreline, 60x70, 2019
Volanie lúky II, 70x70, 2022
Volanie lúky II, 70x70, 2022
Call of the Meadow II, 70x70, 2022
Kompozícia vášne I, 120x110, 2022
Kompozícia vášne I, 120x110, 2022
Composition of passion IV, 120x110, 2022
Slnkom vysnívané, 100x90, 2021
Slnkom vysnívané, 100x90, 2021
Dreamed by the Sun, 100x90, 2021
Sunny, 80x100, 2021
Sunny, 80x100, 2021
Sunny, 80x100, 2021
Sunrise, 100x90, 2021
Sunrise, 100x90, 2021
Sunrise, 100x90, 2021
Srdcom pošepnuté.., 120x100, 2021
Srdcom pošepnuté.., 120x100, 2021
Heartwhispered..., 120x100, 2021
Stratené hviezdy, 100x90, 2021
Stratené hviezdy, 100x90, 2021
Lost stars, 100x90, 2021
Krajina, 70x80, 2020
Krajina, 70x80, 2020
Country, 70x80, 2020
V mojej bubline, 90x80, 2020
V mojej bubline, 90x80, 2020
In my bubble, 90x80, 2020
Lila, 100x100, 2020
Lila, 100x100, 2020
Lila, 100x100, 2020
Pokojná myseľ II, 80x100, 2020
Pokojná myseľ II, 80x100, 2020
Peaceful mind II, 80x100, 2020
Uvoľnenie, 100x120, 2020
Uvoľnenie, 100x120, 2020
Relaxation, 100x120, 2020
Kvapky slnka, 70x60, 2019
Kvapky slnka, 70x60, 2019
Sun drops, 70x60, 2019
Maľované letom, 50x50, 2020
Maľované letom, 50x50, 2020
Painted by Summer, 50x50, 2020
Zasiata nádej, 70x70, 2022
Zasiata nádej, 70x70, 2022
Seeded hope, 70x70, 2022