Letec, 2017, plátno, kombinovaná technika, 80x90, v ráme *** PREDANÝ ***

V dňoch 17.10.2017 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave a 19.10.2017 v Stĺpovej sieni STM v Košiciach, uskutočnil spomienkový večer na plk. Noriho Harela, jedného z legendárnych zakladateľov I.A.F., s názvom  „Buď silný!“

Organizátorkou večera bola maliarka Katarína Zemková, v spolupráci s Ambasádou Štátu Izrael a Slovenským technickým múzeom. Záštitu nad bratislavským podujatím prevzal veľvyslanec Štátu Izrael, J.E. Zvi Aviner Vapni a nad košickým podujatím, prezident SR, J.E. Rudolf Schuster.

Na podujatí vystúpil aj hudobný virtuóz, violončelista Juraj Alexander, recitoval Ivan Matulík za doprovodu huslistky Barbory Botošovej a v Košiciach bola príjemným spestrením klezmerská kapela Di Salamon kapelye.. Atmosféru umocňovali tematické obrazy Kataríny Zemkovej, ktoré bolo možné počas slávnostnej recepcie zakúpiť.

Fotografie z podujatia nájdete na FB profile Ateliér KZ.

Spitfire 57, 2017, plátno, olej, 80x90, v ráme